Double Cross хүзүүний зүүлт

 18,000

Зөвхөн 1 нөөцөд үлдсэн